top of page

מרכז Gallop מסייע לאנשים להתמודד עם טראומות, חרדות, עכבות וחסמים שונים.

תהליך השיקום והטיפול מתבצע בגובה העיניים, תוך היטמעות במרחב המחייה הטבעי של סוסי חופש.

שיטת הטיפול משלבת מרכיבים מדיסציפלינות שונות ובעיקרה מושתתת על שיטת טיפול ממוקדת טראומה, מתח וחרדה בשם: "החוויה הסומטית" SE-Somatic Experiencing, כשהמרחב הטיפולי הוא בטבע, בסביבת עדר סוסים חופשיים וכשהתהליך הטיפולי השלם יוצר חוויה סומטית (גופנית) עוצמתית ותקשורת בריאה בין הגוף והנפש.

לכל אדם,

יש את ה"גלים שלו",

שעבורו הם הרגיעה והשלווה..

יש כאלו שעבורם זה האוקיינוס..

יש כאלו שעבורם זה המדבר..

עבורי,

אלו הם הסוסים..."

אביבית.   

bottom of page