• Facebook - Grey Circle

Copyright​ © 2017 by Avivit Malca Ben-Gaon. all rights reserved

להרגיש את השלווה.. 

מרכז Gallop מסייע לאנשים להתמודד בהצלחה עם טראומות, חרדות, עכבות וחסמים שונים. הטיפול מתבצע בגובה העיניים, תוך היטמעות במרחב המחייה של סוסי חופש.

שיטת הטיפול משלבת מרכיבים מדיסציפלינות כגון למידה התנסותית, גשטלט, פסיכולוגיה דינמית, סימבוליזם יונגיאני, טיפול קוגניטיבי-התנהגותי ופסיכותרפיה אקזיסטנציאלית. התהליך הטיפולי יוצר חוויה סומטית עוצמתית ותקשורת בריאה בין הגוף לנפש.