top of page
אביבית.png

תגובות קרב

אודי_מוצני_שירותי_צילום_-_עדי_הראל_הפקות

"The air of heaven is that which blows between a horse's ears" 

                                               - Arab proverb

במציאות בה אנו חיים, חיילים רבים עוברים טראומה בעת לחימה.  לאחר שהלחימה נגמרת והחיילים חוזרים הביתה, רבים מהם סוחבים עמם את הטראומה ומפתחים 'פוסט-טראומה'.

 

פוסט-טראומה זו משפיעה באופן שלילי על איכות חייהם, ומקשה עליהם לתפקד כפי שהיו רוצים.

 

כיום קיימות בישראל מסגרות איכותיות, מתקדמות ומגוונות לטיפול באנשים שסובלים מתגובות קרב.  Gallop מציעה מסגרת חדשנית, שטרם נראתה בארץ, לטיפול באוכלוסייה זו.

 

הטיפול בנפגעי הלם קרב בעזרת סוסי חופש מקובל בארצות הברית, בקנדה ובאוסטרליה – אך כמעט שאינו מוכר בישראל.  כעת הוא קיים גם כאן.

כיצד טיפול בעזרת סוסי חופש עוזר לאנשים שסובלים מפוסט-טראומה כתוצאה מהלם קרב?

בחוות הסוסים, מוצאים אנשים נפגעי הלם הקרב שלווה וחופש שאין במסגרות טיפוליות אחרות.

 

המטופל לא נדרש לדבר או לשתף, אלא רק להיכנס לחווה ולתת מקום לרגש. 

המטופלים הם אלו שמובילים את הטיפול, בעוד שהסוסים מגיבים ומשקפים.

 

עם היכנסם לחווה, המטופלים מרגישים רגש עז.  לעתים זו תחושת חופש, לעתים זהו פחד.  מדובר ברגשות לגיטימיים שרובנו חשים בקרבת סוסים עוצמתיים.

 

הסוסים חשים בכך מיד, ומגיבים בהתאם. הם משקפים למטופל את רגשותיו, ומאפשרים לו להבין, ללמוד ולצמוח בקצב שלו.  הרצון הטבעי להתקרב לסוסים מסייע למטופלים להשתחרר בהדרגה ממוטיב ההימנעות, שמאפיין רבים מהם.

 

סוס הנו סימבול קולקטיבי לתשוקה לחיים.  כך אנו תופסים סוסים, הן באופן מודע והן בתת-המודע.  הקרבה הטיפולית לסוסים מחלצת בהדרגה מן המטופלים את הרצון הבסיסי ביותר שלהם, שדַהֲֲה עקב הטראומה – הרצון לחיים!

bottom of page