מאמרים נבחרים...

המשמעות הסימלית והנפשית של בעלי החיים

הסוס, שעוד משחר ימיו היה לחיה הקסומה יותר הקיימת עלי אדמות, ברבות השנים הפך לאגדה, למיתוס ולמייצג הקסם, הרוח, האצילות והחופש.