top of page

מאמרים נבחרים...

המשמעות הסימלית והנפשית של בעלי החיים

הסוס, שעוד משחר ימיו היה לחיה הקסומה יותר הקיימת עלי אדמות, ברבות השנים הפך לאגדה, למיתוס ולמייצג הקסם, הרוח, האצילות והחופש.

bottom of page